Jak nakupovat

Zde naleznete návod a postup, jak správně nakupovat.


Výběr položek

Zboží si můžete vybrat vyhledáváním nebo prohlížením v katalogu. Zboží v katalogu je rozděleno do jednotlivých oddělení, každé oddělení může mít libovolné množství podoodělení. Zboží patřící do pododdělení se zobrazuje i v oddělení jemu nadřazenému.

Košík

Jste-li rozhodnutni s výběrem zboží stiskněte tlačítko KOUPIT. Na stránku košíku se také dostnete vždy stisknutím odkazu OBJEDNAT v pravém horním rohu. Zde můžete rovněž zboží mazat.

Další zboží v obchodě můžete vybírat pomocí kliknutím na tlačítko ZPĚT.

Identifikace

Pokud jste do košíku vložili všechno zboží, které jste se rozhodli koupit stiskněte tlačítko pokračovat, jste přesunut na „Identifikaci“. Zde je nutné vyplnit všechny povinné údaje a následně stisknout tlačítko pokračovat. Pokud jste zaregistrováni, při nákupu již nemusíte tyto identifikační účaje dále vyplňovat a automaticky jste převeden na „Dopravu a platbu“.

Doprava

Na stránce „Doprava“ je povinné vyplnit způsob dopravy zboží.

Potvrzení objednávky

Na poslední straně si překontrolujte cenu, identifikační údaje, způsob platby a dodaní. Pokud vše souhlasí bezstrarostí objednejte zboží kliknutím na talčítko OBJEDNAT. Pro Vaši ochranu a bezpočnost Vám okamžikem objednání přijde na váší e-mailovou adresu – e-mail, kde potvrdíte Vaši objdenávku, tímto okamžikem se stáváte naším klientem a jako takovému Vám a vaši objednávce věnujeme nejvyšší prioritu.

Reklamace a záruční doba

Reklamaci lze vyřídit osobně na prodejně Allmobile vždy v otevírací hodiny. Jestliže nemůžete reklamaci vyřídit osobně, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. Vaše reklamace bude vyřízena v nejbližším možném termínu.

Lhůta pro vyřízení reklamace pro fyzické osoby je dle zákona č. 634/1992 Sb. třiceti-denní.
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.